Tình cảnh thợ thuyền nước ta

Tình cảnh thợ thuyền nước ta

LTS: Năm 1925, cuộc bãi công của công nhân đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) do Tôn Đức Thắng chỉ đạo là một tiếng vang gây chấn động đối với tư sản Pháp nói riêng và chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam nói chung. Cuộc bãi công cho thấy giới hạn chịu đựng của giai cấp công nhân Việt Nam lúc đó...