Các xu hướng công nghệ chính trong ngành đóng tàu

Các xu hướng công nghệ chính trong ngành đóng tàu

Bất kỳ ngành công nghiệp nào trên thế giới cũng không thể phát triển ổn định nếu không sử dụng các công nghệ hiện đại. Ngành đóng tàu cũng đang tích cực áp dụng các công nghệ hiện đại và hiện đang phát triển với tốc độ ngày càng cao. Trong khi ngành công nghiệp ô tô và hàng...
Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Ngày 05 - 06/12/2022, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội đến 21 điểm cầu tại các đơn vị...
Nghiên cứu các tiêu chí ảnh hưởng quyết định áp dụng công nghệ số hướng tới cảng biển thông minh

Nghiên cứu các tiêu chí ảnh hưởng quyết định áp dụng công nghệ số hướng tới cảng biển thông minh

Trong thời đại công nghệ số, cảng biển đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Do vậy, cảng biển thông minh áp dụng công nghệ số đã và đang trở thành định hướng chiến lược của nhiều cảng biển trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Tuy nhiên, các...