Doanh nghiệp logistics cần làm gì để giảm chi phí?

Doanh nghiệp logistics cần làm gì để giảm chi phí?

Đứng trước bối cảnh thị trường khó khăn, đơn hàng thiếu thốn, các doanh nghiệp logistics đang tìm kiếm và quan tâm tới mọi giải pháp tiết giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế biển ngành vận tải biển, chủ quyền biển đảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế biển ngành vận tải biển, chủ quyền biển đảo

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Giao thông là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Trong xu thế hội nhập quốc tế, quá trình hợp tác hóa, quốc tế hóa ngày càng đến gần và là nhu cầu không thể thiếu của nền...