Nghiên cứu & Trao đổi

 • Những rào cản đối với việc áp dụng năng lượng tái tạo cho các cảng biển tại khu vực Hải Phòng (Phần 2)

  Những rào cản đối với việc áp dụng năng lượng tái tạo cho các cảng biển tại khu vực Hải Phòng (Phần 2)
  21/09/2023 Xem thêm
 • Đặc thù của khung pháp lý đầu tư xây dựng mới cảng biển, minh họa qua dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện – hợp phần B – giai đoạn khởi động

  Xây dựng mới cảng biển là chủ trương đúng đắn để phát triển kinh tế theo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để một dự án xây mới cảng đi vào vận hành thành công sinh lời, các đặc thù về tiêu chuẩn kĩ thuật hàng hải, yêu cầu về quy mô vốn lớn là không thể bỏ qua. Khung pháp lý áp dụng để xây dựng mới cảng biển phải dựa trên hai đặc thù trên. Tuy nhiên, điều then chốt là quá trình để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đặt trong mối lo ngại đảm bảo bảo an ninh quốc phòng là một điều đáng bàn đòi hỏi khung pháp lý phải có sự hài hoà hoá sát chặt. Dự án Cảng cửa ngõ Lạch Huyện, Hải Phòng - hợp phần B khai thác cảng nước sâu là một dự án quan trọng của nền kinh tế cảng khu vực miền Bắc sẽ minh họa sự hài hoà hoá pháp luật với thực tiễn hàng hải của khung pháp lý áp dụng.

  18/08/2023 Xem thêm
 • Phân tích so sánh hiệu quả khai thác của các bến cảng container khu vực cảng biển Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2022

   

  Hiệu quả khai thác đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động khai thác của các bến cảng nói chung và bến cảng container khu vực cảng biển Hải Phòng nói riêng. Đứng trước bối cảnh Việt Nam đang hội nhập toàn cầu nhanh chóng về nhiều phương diện, đặc biệt là kinh tế, hiệu quả khai thác của các bến cảng container khu vực cảng biển Hải Phòng là một yếu tố cốt lõi cần được đánh giá kỹ để có định hướng và quy hoạch rõ ràng trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương. Bài nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích so sánh hiệu quả khai thác tương đối của 15 bến cảng container tại khu vực Hải Phòng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022 thông qua phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA với 02 mô hình CCR và BCC bằng phần mềm R. Kết quả cho thấy bến Greenport, bến Hải An, bến Tân Vũ có hiệu quả khai thác cao nhất trong 15 bến cảng container được lựa chọn giai đoạn 2016-2022, còn bến Đoạn Xá, bến Tân Cảng - HICT thì ngược lại. Nghiên cứu này là một sự đóng góp của nhóm tác giả tới các nghiên cứu về hiệu quả khai thác cảng biển Việt Nam và có thể là một cơ sở tham khảo cho các cấp quản lý thuộc Sở, Ban, Ngành liên quan đến cảng biển Hải Phòng xây dựng các chính sách phát triển, định hướng quy hoạch phù hợp với địa phương, đất nước trong thời kỳ tới.

  21/07/2023 Xem thêm
 • Những rào cản đối với việc áp dụng năng lượng tái tạo cho các cảng biển tại khu vực Hải Phòng (Phần 1)

  Ứng dụng năng lượng tái tạo xây dựng Cảng xanh gắn liền với phát triển bền vững là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giải quyết được bài toán bảo vệ môi trường. Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng phương pháp Delphi để điều tra các yếu tố cản trở việc triển khai áp dụng năng lượng tái tạo của các doanh nghiệp cảng. Nghiên cứu đã phỏng vấn mười hai chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải thông qua hai vòng đánh giá. Kết quả cho thấy có 6 rào cản chính đối với các doanh nghiệp trong quá trình triển khai áp dụng năng lượng tái tạo vào Cảng biển. Từ đó, có được những thông tin quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp thiết thực để hiện thực hóa việc cải thiện sử dụng năng lượng tái tạo trong Cảng xanh.
  21/06/2023 Xem thêm
 • Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi số ở các doanh nghiệp vận tải biển

  Các công ty vận tải biển thúc đẩy số hóa vì tương lai của ngành hàng hải và nỗ lực thiết lập chiến lược của họ đã và đang được tiến hành. Việc xem xét các tầm nhìn và chiến lược đó liên quan đến số hóa sẽ có lợi để hiểu rõ hơn về con đường mà ngành hàng hải đang hướng tới. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các đặc điểm của nhóm kế hoạch tương lai thông qua đánh giá định tính và đặc biệt tập trung vào các tác nhân thương mại hàng hải chính, dựa trên các kế hoạch hành động liên quan của các công ty vận tải biển đã được thu thập trực tuyến. Kết quả nổi bật của nghiên cứu này là các công ty vận tải biển lớn đã áp dụng số hóa để tăng hiệu quả chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  19/05/2023 Xem thêm
 • Thực trạng và đề xuất giải pháp tối ưu hóa luồng lưu chuyển container rỗng tại khu vực miền Bắc Việt Nam

  Container hóa trong thương mại quốc tế là một xu thế mang lại nhiều lợi ích cho các nền kinh tế như: tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho các khâu trong việc chuyên chở và giao nhận hàng hóa. Trước tình hình chung đó, cuộc cách mạng số chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng công nghệ đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp logistics nâng cao hiệu quả nhằm mở rộng thị trường và đạt lợi nhuận tối đa vượt trội so với trước khi chuyển đổi số. Có thể thấy, việc ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào quá trình khai thác container, nhằm tối ưu hoá luồng lưu chuyển là một giải pháp sáng tạo - đổi mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của lĩnh vực logistics trong bối cảnh 4.0. Nghiên cứu này tập trung đề xuất giải pháp công nghệ nhằm khắc phục các thực trạng tồn đọng liên quan đến luồng lưu chuyển vỏ container tại khu vực miền Bắc Việt Nam - Cổng thông tin ContainerRounduse (CR).
  24/04/2023 Xem thêm
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu huỳnh trong nhiên liệu và tải động cơ tới sự phát thải hạt của động cơ diesel tàu thuỷ

  Sự phát thải hạt từ động cơ diesel tàu thuỷ ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khoẻ con người đặc biệt là khu vực cảng. Để hiểu rõ hơn về sự phát thải từ động cơ diesel tàu thuỷ, các mẫu hạt trong khí xả của động cơ diesel tàu biển được thu thập ở các chế độ tải và nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh khác nhau bằng phin lọc quartz fiber filters và hệ thống lấy mẫu pha loãng một phần, sau đó được phân tích để đánh giá sự ảnh hưởng của nhiên liệu và chế độ tải tới sự phát thải hạt của động cơ. Kết quả cho thấy, sự phát thải hạt phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, và chế độ tải của động cơ. Khi hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu giảm từ 1.01% về 0,5% lượng phát thải hạt trong bình giảm từ 0,94 về 0,61 g/kW.h Khi động cơ khai thác ở chế độ tải thấp 15%, lượng phát thải hạt cao hơn gấp gần 2 lần ở chế độ tải cao. Ở chế độ tải 50 - 60% tải, lượng phát thải hạt là thấp nhất khoảng 0,51g/kW.h cho nhiên liệu 0,5% lưu huỳnh và 0,77g.kW/h cho nhiên liệu 1,01% lưu huỳnh.

  24/03/2023 Xem thêm
 • Nghiên cứu các tiêu chí ảnh hưởng quyết định áp dụng công nghệ số hướng tới cảng biển thông minh

  Trong thời đại công nghệ số, cảng biển đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Do vậy, cảng biển thông minh áp dụng công nghệ số đã và đang trở thành định hướng chiến lược của nhiều cảng biển trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Tuy nhiên, các nghiên cứu về các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định phát triển cảng biển thông minh còn hạn chế, đặc biệt đối với các cảng biển tại các quốc gia đang phát triển. Do đó, nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định các tiêu chí ảnh hưởng quyết định áp dụng công nghệ số hướng tới cảng biển thông minh áp dụng phương pháp Delphi dựa trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm các bến cảng container tại Hải Phòng. Theo đó, năm tiêu chí đã được xác định bao gồm chi phí, độ tin cậy và an toàn, tính hiệu quả và kết quả, mức độ dễ dàng áp dụng và ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài.

  18/01/2023 Xem thêm
 • Nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo cháy cho tàu thủy

  Bài báo này trình bày việc nghiên cứu, thiết kế một hệ thống báo cháy tàu thủy đa kênh. Nhằm mục đích là thiết kế một hệ thống báo cháy với giá thành thấp, dễ dàng vận hành cũng như sửa chữa, thay thế mà không bị phụ thuộc vào các thiết bị của các hãng cung cấp nước ngoài. Hệ thống được thiết kế gồm một trung tâm giám sát, điều khiển sử dụng một màn hình cảm ứng có thể định vị và phát ra tín hiệu báo động bằng giọng nói chính xác vị trí đang xảy ra cháy, màn hình này được nối tới các vỉ báo cháy đặt tại các vị trí cần giám sát. Với khả năng mở rộng tối đa là 31 vỉ báo cháy, mỗi vỉ hỗ trợ lên tới 16 kênh có địa chỉ cụ thể. Như vậy tối đa hệ thống có thể giám sát được 496 vùng với địa chỉ cụ thể, mỗi vùng có thể mắc tối đa 16 cảm biến báo cháy nên về lý thuyết hệ thống có thể nối được tối đa lên đến 7936 cảm biến nên nó có thể áp dụng lắp đặt được cho các tàu kích thước vừa và lớn.

  23/09/2022 Xem thêm
 • Giải pháp nâng cao quyền công đoàn của thuyền viên Việt Nam dựa trên bộ quy tắc ROCCIPI

  Hiện nay, hệ thống các văn bản về lao động thuyền viên và pháp luật về công đoàn tại nước ta đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn cần rất nhiều sự hài hòa hóa giữa pháp luật công đoàn chung và pháp luật về lao động hàng hải đặc thù, để giải quyết vấn đề hiệu quả của công tác công đoàn cơ sở. Bài viết đã sử dụng Bộ quy tắc Roccipi nhằm đưa ra các biện pháp kỹ thuật pháp lý để nâng cao giá trị công đoàn trong mối quan hệ giữa người lao động đi biển, chủ tàu và cơ sở công đoàn.

  24/08/2022 Xem thêm
 • Nâng cao công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch

  Bài báo cung cấp về công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch. Do sự khác nhau về vị trí địa lý, dòng chảy, chiều cao sóng tại các sông, hồ trên cả nước và nhu cầu về phát triển, gìn giữ di sản thiên nhiên tại một số địa phương, vì vậy hiện nay trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch đang có một số địa phương tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thêm các yêu cầu về kỹ thuật và dịch vụ. Bài báo cũng nêu ra một số giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành hiện đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện và giải pháp trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch để giải quyết các vấn đề nêu trên.

  19/07/2022 Xem thêm
 • Một số quy định mới của IMO về an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển (Phần 1)

  Bài viết giới thiệu các quy định mới của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) liên quan đến an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển đã được các quốc gia thành viên IMO thông qua sẽ có hiệu lực trong thời gian tới và các vấn đề IMO đang thảo luận, làm việc để xem xét thông qua trong các năm tới. Mục đích chính của bài báo là giúp các tổ chức và cá nhân liên quan nắm bắt được thông tin, quy định mới của IMO để chuẩn bị triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo cho đội tàu của mình hoạt động an toàn, hiệu quả. Hoạt động an toàn và hiệu quả của đội tàu biển Việt Nam sẽ góp phần không nhỏ vào nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

  29/06/2022 Xem thêm
 • Sử dụng mô hình IHSDM để đánh giá an toàn giao thông trên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng

  Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thành phố Hải Phòng đang dần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối ngoài đô thị. Đặc điểm của những tuyến đường này là có địa hình phức tạp như đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (TL356), nơi tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Việc ứng dụng mô hình tương tác thiết kế an toàn đường bộ - IHSDM để phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố hình học của tuyến đường xuyên đảo Cát Bà đến an toàn giao thông là cần thiết. Kết quả của nghiên cứu này đưa ra được biểu đồ dự báo rủi ro tai nạn giao thông của tuyến đường, trên cơ sở đó đề xuất các hướng tổ chức giao thông trong quá trình khai thác tuyến đường.

  17/05/2022 Xem thêm
 • Nghiên cứu rủi ro, ảnh hưởng của sự cố môi trường phát sinh từ hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa (Phần 1)

  Trong những năm gần đây, hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm (HNH) trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ) tại Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể; bên cạnh đó, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự cố gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù vậy, đến nay chưa có nghiên cứu đánh giá toàn diện về các sự cố môi trường phát sinh từ hoạt động vận chuyển HNH trên ĐTNĐ và ảnh hưởng của nó đối với môi trường. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta phải nhận thức đúng đắn về tác hại của sự cố môi trường phát sinh từ hoạt động vận chuyển HNH trên ĐTNĐ, từ đó có cách thức ứng xử phù hợp nhằm tạo điều kiện cho phương thức vận tải này phát triển bền vững,…

  19/04/2022 Xem thêm
 • Khử carbon nhiên liệu hàng hải - Tương lai của vận tải biển

  Mục tiêu giảm thiểu tác động khí hậu của vận tải biển đòi hỏi nhiều giải pháp khác nhau. Để giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã chuẩn bị một số đề xuất để đáp ứng và thực hiện các yêu cầu liên quan. IMO đã đưa ra các quy định trong Phụ lục VI về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) với các mục tiêu giảm phát thải trong tương lai của vận tải biển quốc tế. Mục tiêu chính là đạt được sự trung hòa về khí hậu từ vận biển vào năm 2050. Một phương pháp đưa ra là khử carbon trong nhiên liệu hàng hải. Các loại nhiên liệu dự định sử dụng trong thời gian tới là nhiên liệu chuyển tiếp tạm thời, với nhiên liệu mục tiêu cuối cùng là hydro. Lượng phát thải carbon dioxide phụ thuộc vào thành phần hóa học của nhiên liệu, nhiệt trị thấp của nó và hiệu suất động cơ. Trong tương lai gần, việc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng carbon thấp hơn là quá trình chuyển tiếp cho phép mở ra kỷ nguyên hydro. Sự phát triển công nghệ để đảm bảo sự phù hợp của các nhiên liệu tiềm năng với các yêu cầu đốt cháy trong động cơ diesel hàng hải và tuabin khí, cùng với khả năng lưu trữ và cung ứng các loại nhiên liệu này, là những rào cản chính khiến chúng bị hạn chế sử dụng. Hiệu suất của động cơ diesel hàng hải đạt giá trị khoảng 50%, trong khi của pin nhiên liệu là gần 100%. Có vẻ như hydro sẽ là nhiên liệu của tương lai, kể cả trong vận tải biển. Công dụng cơ bản của hydro là trong pin nhiên liệu với hiệu suất gần như gấp đôi so với động cơ đốt trong nhiệt hiện nay.

  18/03/2022 Xem thêm
 • Phân tích độ bền kết cấu du thuyền buồm hai thân (Phần 2)

  Phân tích độ bền kết cấu du thuyền buồm hai thân (Phần 2)

  14/02/2022 Xem thêm