Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Hướng tới đại học trọng điểm quốc gia

Trải qua hơn 1 năm thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay thầy và trò trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong các hoạt động thi đua giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học,...

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, cơ sở giáo dục - đào tạo hàng đầu về kinh tế biển của cả nước

Ngày 23/11/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, đưa đồng bằng Sông Hồng trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ và giải pháp được Bộ Chính trị đưa ra tại Nghị quyết 30 - NQ/TW, cụ thể trong Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 bằng 30 chữ vàng: “Đầu tư, xây dựng trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nghiên cứu, đào tạo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”.

Nhằm hiện thực hóa chủ trương được đề ra, trường ĐH Hàng hải Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo góp phần phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của thành phố Hải Phòng nói riêng, ngành Giao thông vận tải và đất nước nói chung. Trải qua chặng đường gần 70 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, tính đến nay, Nhà trường đã và đang đào tạo 49 chương trình hệ đại học với hơn 16.000 sinh viên; gần 900 cán bộ, giảng viên, trong đó có 45 giáo sư và phó giáo sư, 206 tiến sĩ, 500 thạc sĩ cùng hàng trăm thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất và sĩ quan hàng hải đạt trình độ quốc tế.

Công tác kiểm định chất lượng được nhà trường đặc biệt coi trọng, trường ĐH Hàng hải Việt Nam là một trong số ít các trường đại học đã hoàn thành Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định ngày 19/9/2023. Đặc biệt, trong số 12 chương trình đào tạo được kiểm định của trường có 4 chương trình được đánh giá là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và 8 chương trình theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2024, trường tiếp tục kiểm định 15 chương trình đào tạo và phấn đấu 100% các chương trình đào tạo của trường đều được kiểm định vào năm 2025.

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trúc - Lớp LQC61ĐH đã xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Vòng chung kết thế giới
cuộc thi MOS World Championship 2023 bộ môn Microsoft Excel 2016

Công tác đào tạo, huấn luyện của nhà trường ngày một khẳng định được thương hiệu với quy mô ổn định, đi cùng chất lượng được nâng lên với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt trên 95%. Bên cạnh đó, sinh viên của trường liên tiếp giành được các giải thường từ những cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước, đặc biệt năm 2023 sinh viên mhà trường đã xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Vòng chung kết thế giới cuộc thi MOS World Championship 2023 bộ môn Microsoft Excel 2016, mang về thành tích huy chương cao nhất cho đoàn Việt Nam tại đấu trường thế giới trong năm 2023.

Đón tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đến thăm và làm việc

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 30, nhà trường xác định song hành công tác nâng cao chất lượng giáo dục với việc phát triển đội ngũ sinh viên, giảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong bối cảnh Nhà trường đặt ra mục tiêu nâng số lượng đào tạo lên 20.000 - 25.000 sinh viên vào năm 2030, 30.000 - 35.000 sinh viên vào năm 2045, theo đó dự kiến đội ngũ giảng viên sẽ phát triển lên khoảng 900 giảng viên cơ hữu vào năm 2030, khoảng 1.200 giảng viên cơ hữu trong đó có 183 giáo sư, phó giáo sư; 732 tiến sĩ; 488 thạc sĩ và không còn giảng viên hệ cử nhân vào năm 2045.

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu Đảng và Nhà nước đã giao phó: Xây dựng trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế biển của Tổ quốc, cũng như Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng.

Trung Kiên