Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

Ngày 26/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực truyền thông và phố biển kiến thức cho các hội ngành toàn quốc. KS Hoàng Hùng - Q.Chủ tịch, Tổng thư ký Hội KHKT Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (VISIA) đại diện tham dự hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh: Truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Chính vì thế, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên phải là đội ngũ tiên phong trong công cuộc phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các tri thức, kiến thức, kỹ thuật, công nghệ mới một cách rộng rãi và hiệu quả đến với mọi tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến để từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực truyền thông và phố biển kiến thức cho các hội ngành trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ông Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Hiện nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 69 cơ quan báo chí trong hệ thống bao gồm: 1 Báo (Báo Tri thức và Cuộc sống), 47 tạp chí trực thuộc các hội ngành toàn quốc và 21 tạp chí trực thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Với hệ thống báo chí đông đảo và đa dạng, trong thời gian qua, báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng chính trị, tư tưởng đối với trí thức khoa học và công nghệ.

Báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao dân trí. Các tạp chí khoa học kỹ thuật chuyên ngành là nơi đăng tải, công bố kết quả các công trình nghiên cứu, trao đổi học thuật, góp phần đào tạo các nhà khoa học trẻ và đóng góp vào sự phát triển các ngành, lĩnh vực.

Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam tại hội thảo
KS Hoàng Hùng - Q.Chủ tịch, Tổng thư ký Hội KHKT Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tham dự hội thảo
(thứ nhất từ bên trái sang)

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức như: các Hội cần đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chủ trì và tham gia triển khai nhiều các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, các hoạt động tư vấn, phản biện cho các đề tài, dự án, chương trình, các đề án, quy hoạch, kế hoạch,… của các bộ ngành, địa phương để tăng nguồn thu, tăng cường đầu tư vào Tạp chí, vào trang tin điện tử của Hội, tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chuyến đi thực tế,… Đồng thời, liên tục cập nhật thông tin về các thành tựu khoa học công nghệ, những lý thuyết mới, các công nghệ tiên tiến có thể được áp dụng vào thực tế, nhân rộng các mô hình tiên tiến và phổ biến kiến thức rộng rãi.

Các đại biểu cũng đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các Hội tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện. Các kết quả nghiên cứu thu được từ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án khoa học, công nghệ, các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ của các chuyên gia của Hội là nguồn thông tin, tư liệu có giá trị, có thể được sử dụng tại các lớp tập huấn, các khóa đào tạo ngắn hạn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nhiều đối tượng khác nhau trong phạm vi cả nước.

P.V