Cục ĐKVN tổng kết công tác năm 2023: Nhiều kết quả tích cực

Ngày 03/01/2024, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến và lãnh đạo một số Vụ, Cục trực thuộc Bộ GTVT đã tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, đăng kiểm đứng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có, với sự thiếu hụt rất lớn nhân lực, nhất là lực lượng đăng kiểm viên. Trước tình hình đó, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan chức năng, các địa phương; sự chung sức, đồng lòng của CCVCLĐ; sự hỗ trợ, thấu hiểu, chia sẻ của người dân, doanh nghiệp; Đảng ủy và Lãnh đạo Cục ĐKVN đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát thực tiễn, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hết mình, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên mọi mặt hoạt động; chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, những vướng mắc, tồn tại kéo dài, từng bước phục hồi, ổn định hoạt động đăng kiểm phương tiện, thiết bị lĩnh vực đường bộ, đường thủy, đường sắt, công trình dầu khí biển,… 

Cho đến nay, Cục ĐKVN cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện, thiết bị của người dân, doanh nghiệp, từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân, được xã hội đồng tình ủng hộ.

Một trong những kết quả nổi bật mà Cục ĐKVN đã thực hiện như: Xây dựng 2 Nghị định của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi, bổ sung 36 thông tư (15 thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, 21 thông tư ban hành QCVN). Cục cũng đã ban hành 1.064 văn bản gửi Bộ GTVT, 3.214 văn bản chỉ đạo điều hành, 2.150 văn bản trả lời tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến công tác đăng kiểm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Cục trưởng CĐK Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng cảm ơn và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Nhìn lại năm 2023, theo Cục trưởng Cục ĐKVN Nguyễn Chiến Thắng, được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, sự hỗ trợ lực lượng kiểm định viên của Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng), lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới đã giải quyết được sự thiếu hụt nghiêm trọng đăng kiểm viên, khôi phục hoạt động trung tâm đăng kiểm.

Năm 2024, cùng với thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được Cục đề ra, Cục ĐKVN nghiêm túc thực hiện toàn diện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và quyết tâm, thực hiện hiệu quả để đưa đăng kiểm trở lại bình thường, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục ĐKVN và các trung tâm đăng kiểm trong năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng yêu cầu Cục ĐKVN có sự chủ động hỗ trợ nhân lực không xảy ra ùn tắc, chủ động chấn chỉnh hoạt động của đơn vị đăng kiểm.

Cùng đó, Bộ trưởng chỉ đạo Cục ĐKVN tiếp tục tập trung, làm tốt công tác rà soát, đề xuất sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật liên quan; Đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hiệu quả, thực chất trong dịch vụ công trực tuyến, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực đăng kiểm, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, chào mừng 60 năm ngày thành lập Cục ĐKVN (25/4/1964 - 25/4/2024), cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị của Cục sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương trong thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo đúng chương trình kế hoạch được giao, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả nhà nước. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phòng chống tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm sai phạm trong công tác đăng kiểm, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024.

VR