Cục ĐKVN: Giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc những tháng đầu năm

Trong Hội nghị sơ kết công tác quý I/2024, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Phạm Minh Thành cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Bộ GTVT trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Hội nghị sơ kết công tác quý I/2024

Trong quý I/2024, hoạt động đăng kiểm phương tiện, thiết bị các lĩnh vực: Kiểm định xe cơ giới, đường sắt, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp, công trình biển,… được tổ chức, duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.Cục ĐKVN cũng xây dựng, trình Bộ GTVT các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch năm 2024, đúng hạn; triển khai một số nội dung liên quan đến bổ sung nhiệm vụ “Thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành” của Cục ĐKVN; Phối hợp, hỗ trợ các Sở GTVT, đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước triển khai Nghị định số 30/2023/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ để bổ sung nguồn nhân lực, nhất là lực lượng đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa; Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo các lĩnh vực để tuyên tuyền, phổ biến VBQPPL mới ban hành và hướng dẫn thực hiện cho các đối tượng liên quan; Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm pháp luật, sai phạm trong thực thi công vụ; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; duy trì hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như: Nguồn nhân lực bổ sung cho các lĩnh vực còn hạn chế, đặc biệt là lực lượng đăng kiểm viên lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa; đội ngũ công chức làm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chưa qua đào tạo, chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện thanh tra chuyên ngành đăng kiểm;

Mặt khác, giá dịch vụ đăng kiểm theo quy định của Luật giá (16/2023/QH15) chưa được ban hành mới, giá dịch vụ đăng kiểm hiện đang áp dụng chưa phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nên phần nào ảnh hướng đến hoạt động chung của các đơn vị đăng kiểm.
 

Cục trưởng Nguyễn Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác quý I/2024

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Cục trưởng Cục ĐKVN Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Triển khai quyết liệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý  và điều hành công tác Đăng kiểm của Cục ĐKVN”; Hoàn thiện, bổ sung, cập nhật một số phần mềm quản lý nghiệp vụ đăng kiểm; Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục; Kiện toàn cán bộ lãnh đạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cho các đơn vị; Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với nguồn cán bộ đã được quy hoạch; Tăng cường đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa;Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cần đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phục vụ tốt nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Đặc biệt đối với lãnh đạo các Chi cục, Trung tâm trực thuộc, Cục trưởng yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; Chủ động giải quyết công việc theo hướng phân cấp phân quyền theo quy định của pháp luật, tránh để tồn đọng công việc; Tăng cường đối thoại làm việc, và phối hợp thu thập các thông tin phản hồi từ người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương trên cả nước,… nhằm nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm.

V.R