Công nhân Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm trong lao động, sản xuất

Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam xin giới thiệu một số hình ảnh công nhân Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm trong lao động, sản xuất những ngày cuối năm 2023.
Ảnh: Chí Dân