CBCNV-NLĐ Công ty Đóng tàu Hạ Long trong lao động, sản xuất

Mặc dù đã vào thu nhưng không khí làm việc tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long vẫn “nóng hừng hực” bởi sự nỗ lực, chuyên cần, nhiệt huyết lao động, sản xuất của tất cả CBCNV-NLĐ.  Cùng Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thưởng thức những khoảnh khắc đẹp trong lao động sản xuất của CBCNV-NLĐ tại Công ty Đóng tàu Hạ Long.

Chí Dân