Cơ hội phát triển ngành đóng tàu Việt Nam

Cơ hội phát triển ngành đóng tàu Việt Nam

“Ngành hàng hải đang trong giai đoạn có những điều kiện phát triển, không chỉ cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải mà ngành đóng tàu đang đứng trước những cơ hội lớn. Các nhà máy, đơn vị đóng sửa chữa tàu cần tiếp tục có kế hoạch phát triển” – đây là ý kiến của Thứ...
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định thương hiệu, quy mô, chất lượng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định thương hiệu, quy mô, chất lượng

Trải qua hơn 01 năm từ khi trường Đại học Hàng hải Việt Nam được đưa vào Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, để xây dựng trường là trường trọng điểm quốc gia, nghiên cứu, đào...
Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm: Cải tiến kĩ thuật góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm: Cải tiến kĩ thuật góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Nhờ truyền thống vững mạnh với 64 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã vững vàng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của ngành đóng tàu, ổn định và vững bước đi lên. Một...
Xây dựng hệ thống bảo trì theo kế hoạch cho tàu huấn luyện VMU Việt – Hàn

Xây dựng hệ thống bảo trì theo kế hoạch cho tàu huấn luyện VMU Việt – Hàn

Bài báo đề xuất triển khai Hệ thống bảo trì theo kế hoạch (PMS) dựa trên chương trình máy tính cho tàu huấn luyện VMU Việt-Hàn. PMS là một hệ thống lập và triển khai kế hoạch bảo dưỡng tàu theo định kỳ theo quy định của nhà sản xuất và Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM Code). Việc triển khai PMS trên máy...
Các lễ hội đua thuyền rồng ở Việt Nam và thế giới

Các lễ hội đua thuyền rồng ở Việt Nam và thế giới

Thuyền rồng để vua dùng gọi là “thuyền ngự”. Thuyền rồng trong lễ hội dân gian mang ý nghĩa linh thiêng, trang trọng. Đặc biệt, ở những lễ hội thờ các vị anh hùng dân tộc, võ tướng, có công đức thì theo ý niệm dân gian, chính các Ngài đã về “ngự” trên thuyền để việc cầu phúc, cầu...