Xây dựng đồng bộ đội tàu và hạ tầng cảng biển

Xây dựng đồng bộ đội tàu và hạ tầng cảng biển

Tìm giải pháp để phát huy tiềm năng và lợi thế của một quốc gia biển, là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đối với ngành vận tải biển trong thời gian tới. Trong đó có việc xây dựng đồng bộ đội tàu và hạ tầng cảng biển. Chính vì vậy, hàng loạt giải pháp ngắn hạn và...