VUSTA: Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 12/3, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác năm 2020, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh – Phó Ban Tổ chức và chính sách hội, Liên hiệp hội Việt Nam cho biết: Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn tích cực, chủ động bám sát nghị quyết XII của Đảng và Đảng bộ Khối, Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam và tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Phối hợp với Đảng đoàn và lãnh đạo các hội ngành tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện thành công “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyên môn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc; thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước; đoàn kết và thu hút trí thức khoa học, công nghệ tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng chí Hoàng Hùng - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phát biểu tham luận
tại Hội nghị

Về phương hướng công tác năm 2021, Đảng ủy và các chi bộ, tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ và hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Đẩy mạnh chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021.

Nhân dịp này, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên thuộc Đảng bộ. Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) có 03 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng: GSTS. Lã Ngọc Khuê (60 năm tuổi Đảng) , đồng chí Vũ Duy Thắng (50 năm tuổi Đảng), đồng chí Vũ Hữu Hùng (30 năm tuổi Đảng).

Đồng chí Lã Ngọc Khuê nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Năm 2020, toàn thể đảng viên  chi bộ Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đều hoàn thành nhiệm được giao. Đảng ủy VUSTA cũng ra quyết định công nhận Ban Chấp hành chi bộ và kết quả bầu cử tại Đại hội Chi bộ ngày 19/5/2020. Theo đó, đồng chí Hoàng Hùng giữ chức Bí thư, đồng chí Vũ Mạnh Thắng là Phó Bí thư, đồng chí Ngô Cân là Trưởng ban Kiểm tra.

P.V