VISIA.S họp thường kỳ quý II/2020: Triển khai nhiều nội dung trọng điểm

Ban Thường vụ ( mở rộng ) của Liên chi Hội (LCH) Khoa học kỹ thuật (KHKT) Công nghiệp tàu thủy phía Nam (VISIA.S) vừa họp thường kỳ quý II/2020. Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Liên chi Hội phía Nam Đỗ Thành Hưng chủ trì điều hành. Hội nghị  này để kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, xác định công tác 6 tháng cuối năm 2020 của VISIA.S.

 

Ông Đỗ Thành Hưng - Chủ tịch VISIA.S (thứ hai bên phải sang) chủ trì cuộc họp

6 tháng đầu năm 2020, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, nhưng LCH vẫn duy trì mọi hoạt động phù hợp, khắc phục khó khăn thực tế, tổ chức nhiều diễn đàn online về các nội dung cần thiết của ngành và các hội viên trong LCH.

Hội nghị đã thống nhất nghị quyết một số công tác quan trọng 6 tháng cuối năm 2020 và chuẩn bị cho năm 2021, phân công từ Chủ tịch tới các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, chỉ đạo và triển khai một số nội dung trọng điểm: Tiến hành thực hiện làm thẻ cứng hội cho hội viên; Chuẩn bị Hội thảo về xu hướng đầu tư, thiết kế chế tạo các loại tàu thủy cỡ vừa và nhỏ cho nhu cầu du lịch, vận chuyển khu vực ven biển phía Nam, TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long; Chuẩn bị Hội thảo về các vấn đề pháp lý cho thuyền buồm và tàu thuyền cỡ nhỏ trong tình hình hiện nay; Triển khai Đề tài Hồ sơ lịch sử thiết kế và chế tạo tàu không số của ngành đóng tàu Việt Nam; Xây dựng và đăng ký với Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đề cương đề tài khoa học năm 2021 về phổ biến kiến thức trong nghiên cứu, thiết kế, đóng mới phương tiện đường thủy phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội trong khu vực miền Nam.

Bên cạnh đó, chuẩn bị mọi mặt phối hợp đối tác nước ngoài để tổ chức hiệu quả Triển lãm Công nghiệp hàng hải và Công trình ngoài khơi - INMEX 2021 tại TP. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2021.

Ban Thường vụ VISIA.S cũng thống nhất sẽ chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên thường niên 2020 vào dịp cuối năm nay, và thông qua một số công việc thường xuyên khác.

PV