VISIA làm việc với Ban Thường vụ VISIA.S: Cần hoạt động hiệu quả hơn nữa

Ngày 22/7, tại văn phòng của Liên Chi hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Công nghiệp tàu thủy phía Nam (VISIA.S), KS. Hoàng Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ VISIA.S. Tham dự có KS. Đỗ Thành Hưng - Chủ tịch VISIA.S cùng toàn thể các thành viên trong Ban Thường vụ VISIA.S.

VISIA làm việc với Ban Thường vụ VISIA.S

Đồng chí Hoàng Hùng đã thông báo tóm tắt tình hình hoạt động của Trung ương (TƯ) Hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo Hội đã nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của các đơn vị, hội viên. Kiện toàn tổ chức công tác Hội, thành lập Liên Chi hội phía Nam  - VISIA.S, tập hợp đông đảo các nhà khoa học, nhà trường, các đơn vị thiết kế, đóng mới, kinh doanh dịch vụ chuyên ngành công nghiệp tàu thủy từ Đà Nẵng tới mũi Cà Mau và hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

TƯ Hội hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám định và phản biện xã hội rất thiết thực, Hội tạo điều kiện cho các hội viên có chuyên môn cao tham gia đóng góp kinh nghiệm, kiến thức cho các dự thảo, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban ngành,…

KS. Hoàng Hùng (Áo trắng bên phải) - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VISIA phát biểu chỉ đạo

Sau khi kiện toàn lại tổ chức, Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam – tiếng nói của VISIA, đã mang một diện mạo mới. Tạp chí ra đều hàng tháng với nội dung phong phú: Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Lãnh đạo Hội, bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thiết kế, giảng dạy chuyên ngành công nghiệp tàu thủy. Tạp chí hình thức đẹp, in chất lượng cao. Trang thông tin điện tử  www.tauthuy.vn được bạn đọc quan tâm, ủng hộ. 

Th.S Trần Xuân Dục - Tổng thư ký Liên chi Hội, đại diện VISIA.S trình bày báo cáo

Hội nghị cũng nghe báo cáo của Liên Chi Hội từ sau Đại hội lần thứ nhất (5/2019) tới nay và kế hoạch công tác tới hết năm 2020. Đồng chí Hoàng Hùng đánh giá rất cao, biểu dương các kết quả tích cực về các mặt và chúc Liên Chi Hội phía Nam tiếp tục hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nữa, đồng thời tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất thiết thực, cụ thể của các hội viên, tập thể  Liên Chi hội nhằm phát triển nâng cao vị thế và vai trò,chức năng quan trọng của Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong cộng đồng ngành công nghiệp tàu thủy và hàng hải Quốc gia,…

                                                                                          Ngọc Thuận