Tổng công ty Sông Thu: Đại hội đại biểu Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 18/6, Tổng công ty Sông Thu đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 80 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Tổng công ty.

Toàn cảnh Đại hội phụ nữ Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Hội phụ nữ Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và dự thảo các văn kiện trình đại hội phụ nữ cấp trên; Bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lần thứ VI.

Báo cáo tại Đại hội, Trung tá Võ Thị Vân Trang, Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng công ty cho biết: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, phong trào và công tác phụ nữ Tổng công ty Sông Thu có bước phát triển, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ Hội; Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức phong trào thi đua mang lại những kết quả thiết thực. Hoạt động Hội có nhiều đổi mới phù hợp với thực tế, thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. 5 năm qua, Hội phụ nữ có 96,2% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua của Trung ương Hội; 99% gia đình cán bộ, hội viên đạt chuẩn mực “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững”;  30 lượt hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 46 lượt hội viên được tặng Bằng khen, Giấy khen; 5 năm liền, Hội phụ nữ Tổng công ty đạt vững mạnh xuất sắc, được Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng Bằng khen. 

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban chấp hành Hội phụ nữ Tổng công ty xác định tập trung quán triệt, thực hiện quyết liệt 2 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất về công tác phụ nữ của Hội phụ nữ cơ sở; Tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với phong trào thi đua và công tác hội; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, thu hút, vận động hội viên hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động.; Phấn đấu 100% chi hội phụ nữ đạt danh hiệu “Chi hội phụ nữ vững mạnh”, “Chi hội phụ nữ xuất sắc”,...

Đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa chúc mừng BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ Tổng cục CNQP lần thứ VI

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy Tổng công ty, Đại tá Trần Phước Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng công ty tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức quần chúng nói chung và Hội phụ nữ nói riêng. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, kiến thức, trình độ về mọi mặt cho cán bộ, hội viên; không ngừng đổi mới hoạt động Hội với nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội; chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ nữ, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong đơn vị; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ,…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ Tổng cục CNQP lần thứ VI gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Quang Năm