Thư chúc mừng của Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)