Thư cảm ơn Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) và Kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (2003 – 2023)

Thư cảm ơn Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) và Kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (2003 – 2023).