SBIC: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 2024

Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 2024. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy kết nối với 22 điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng/Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tổng công ty, các đồng chí Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư/Phó Bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí cấp Ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị thành viên. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện các Ban của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Chu Đình Động - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức ĐUK Doanh nghiệp TƯ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ TCT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Tùng Lâm – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ cho biết: Năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành có liên quan về công tác tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trong bối cảnh chưa có các cơ chế, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ lâu. Trong khi đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến ngành công nghiệp tàu thủy. Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu và xử lý doanh nghiệp kéo dài đã ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, nhân viên, người lao động. Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc chung sức nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, tập trung triển khai và quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong năm 2023.

Đồng chí Kiều Hưng - Uỷ viên BTV, Phó TGĐ TCT trình bày báo cáo tổng kết

Báo cáo Hội nghị về tổng kết công tác Đảng năm 2023, đồng chí Kiều Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết: Năm 2023 là một năm khởi sắc, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có giá trị sản xuất đạt 4.072 tỷ đồng (bằng 113% so với kết hoạch), doanh thu đạt 3.627 tỷ đồng (bằng 124% so với kế hoạch), bàn giao 63/82 sản phẩm theo kế hoạch 2023. Thành quả này thể hiện sự chỉ đạo sát thực tiễn của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo các đơn vị trong năm qua khong quản ngại khó khăn trong việc xúc tiến thị trường, tìm kiếm sản phẩm với mục tiêu duy trì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt, hiệu quả và đem lại việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2023, các đơn vị thành viên Tổng công ty đã tích cực triển khai công tác thị trường, ký kết hợp đồng. Nổi bạt như: Công ty Đóng tàu Hạ Long ký hợp đồng loạt tàu xuất khẩu dịch vụ hỗ trợ ngành công nghiệp điện gió xa bờ, Công ty Đóng tàu Phà Rừng ký hợp đồng loạt tàu dầu hóa chất 13.000 DWT xuất khẩu, Công ty Đóng tàu Thịnh Long ký hợp đồng loạt tàu SB trọng tải 3.400 DWT, Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm ký 30 sản phẩm với Tập đoàn Damen và gia công 25 sản phẩm với Damen Sông Cấm; Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn với loạt tàu SB 4.500 DWT,…

Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ TCT và Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty. Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện và phân tích các hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng chương trình công tác năm, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương tình công tác, kế hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch năm 2023. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc và yêu cầu tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các chương trình, kế hoạch bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu, xử lý doanh nghiệp, giữ vững sản xuất, ổn định công tác tư tưởng, đảm bảo lối sống cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 17 đảng bộ và 17 chi bộ cơ sở, 04 chi bộ trực thuộc với 1.548 đảng viên.

“Năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra với phương châm phát huy nội lực hiện có của doanh nghiệp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo doanh thu, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội cho người lao động” – đồng chí Kiều Hưng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Mạnh Hà - Uỷ viên BTV, Phó TGĐ TCT trình bày Báo cáo triển khai thực hiện nghị quyết 220-NQCP
Đồng chí Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn TCT trình bày tham luận tại Hội nghị

Trong năm 2024, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tiếp tục lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng góp phần bảo vệ nền tư tưởng của Đảng; Xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;  Tiếp tục thực hiện công tác tư tưởng cho toàn thể đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ để phát huy tối đa sức mạnh tinh thần đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp và thực trạng các tổ chức đảng; Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực;…

Hội nghị trực tuyến
Đồng chí Đàm Quang Trung - Bí thư ĐU, TGĐ Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm trình bày tham luận trực tuyến tại Hội nghị
Đồng chí Cao Tuấn Dũng Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Đóng tàu và CNHH Sài Gòn
trình bày tham luận trực tuyến tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo sơ kết NQ 204-NQ/ĐUK về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Các tham luận: “Khắc phục những biểu hiện sai lệch trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty, “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vủa sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2023” của Đảng bộ Công ty Đóng tàu Nam Triệu; “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong công ty cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023” của Đảng ủy Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm; “Một số vấn đề về kết luận tiêu chuẩn chính trị khi bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ” của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

Hội nghị đã nghe Báo cáo và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 220-NQ/CP ngày 22/12/2023 của Chính phủ.

Hội nghị cũng đã trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2023.

 Đồng chí Trần Tuấn Nhã - Phó Ban Tổ chức ĐU TCT trình bày Quyết định khen thưởng
Công tác thi đua khen thưởng
Công tác thi đua khen thưởng

Năm 2024, Đảng bộ Tổng công ty, các tổ chức cơ sở Đảng sẽ căn cứ vào những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình công tác của đơn vị một cách hợp lý, phù hợp với tình hình. Bên cạnh đó, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023 để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu 2024 của Tổng công ty, thực hiện nhanh công tác tái cơ cấu, củng cố sắp xếp tổ chức sản xuất hiệu quả, phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Chí Dân