SBIC phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Ngày 9/5, tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Toàn cảnh buổi lễ

Năm 2022, việc tổ chức phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ của SBIC đã tạo ra đợt cao điểm tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, lan tỏa rộng rãi đến các đơn vị thành viên, thu hút sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CBCNV-NLĐ, góp phần giảm tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn lao động nặng, ngiêm trọng và không để xảy ra sự cố thiết bị, cháy nổ, môi trường trong năm 2022.

Kế hoạch ATVSLĐ năm 2022 của toàn Tổng công ty với giá trị 152,025 tỷ đồng, đây là cố gắng rất lớn của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty nhằm đảm bảo trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động, thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn – phòng chống cháy nổ, các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ.

Chủ tịch Công đoàn GTVTVN Phạm Hoài Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động
Phó Tổng giám đốc SBIC Nguyễn Tiến Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động
 Chủ tịch Công đoàn SBIC Trần Bá Thành phát biểu cảm ơn và chỉ đạo tại buổi lễ phát động

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác ATVSLĐ, tuy nhiên trong năm 2022 toàn Tổng công ty đã xảy ra 70 vụ tai nạn lao động, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2022 (chi phí y tế, tiền lương, bồi thường, trợ cấp cho người bị TNLĐ,…) là 2,343 tỷ đồng, không có thiệt hại về tài sản. Đối với các vụ TNLĐ xảy ra Lãnh đạo SBIC cũng như Lãnh đạo các đơn vị thành viên đã thực hiện đúng các quy định của Luật ATVSLĐ và Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ, các đơn vị thành viên của SBIC đã giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật cho người lao động, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan từ đó rút kinh nghiệm để phổ biến rộng rãi trong toàn Tổng công ty để các đơn vị có biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.

          - Số người được huấn luyện về ATVSLĐ: 3.735 người.

          - Số lao động được khám sức khỏe định kỳ: 6.848 CBCNV.

          - Số đơn vị quan trắc môi trường lao động: 14 đơn vị

          - Số thiết bị trong diện quản lý nghiêm ngặt về ATVSLĐ được tiến hành kiểm định: 2.823 thiết bị.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã có lời kêu gọi, chỉ đạo các đơn vị thành viên cần tập trung triển khai có hiệu quả theo 5 nội dung của công tác An toàn vệ sinh lao động và thực hiện tốt các nội dung trên chính là hành động thiết thực hưởng ứng có hiệu quả của Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cũng nhấn mạnh: Toàn Tổng công ty cần nhận thức đúng đắn và xác định công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường (ATVSLĐ - PCCN - MT) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh;  Rà soát, bổ sung, xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; Quan tâm chú trọng đầu tư, nâng cấp, cải tạo nhà xưởng, khu vực làm việc, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động; Phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống, sức khỏe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN - MT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác ATVSLĐ - PCCN - MT. Khi phát hiện các nguy cơ mất ATVSLĐ không bố trí người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động và tiến hành khắc phục các tồn tại đảm bảo ATVSLĐ.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Trưởng Ban Sản xuất-Kinh doanh SBIC Vũ Minh Phú trình bày báo cáo tại buổi lễ phát động
Trưởng phòng TCHC Công ty Đóng tàu Phà Rừng Lương Khắc Hạnh điều hành buỏi lễ phát động

Đại diện Công ty Đóng tàu Phà Rừng trình bày tham luận tại buổi lễ phát động
 Đại diện Công ty Đóng tàu Sông Cấm trình bày tham luận tại buổi lễ phát động
Đại biểu chứng kiến và chúc mừng Lễ ký cam kết  thi đua thực hiện tốt công tác ATVSVLĐ

Công tác thi đua khen thưởng:


Đại diện Lãnh đạo Công đoàn, Lãnh đạo SBIC, Lãnh đạo Công ty Phà Rừng tại hiện trường công tác diễn tập phòng chống cháy nổ
Diễn tập chữa cháy, nổ
Diễn tập chữa cháy, nổ
Diễn tập cấp cứu người bị nạn và di chuyển bảo vệ tài sản
Diễn tập vận chuyển nạn nhân
Diễn tập xử lý sự cố tràn dầu

Nguyên Ngọc