IMO cam kết hành động hơn nữa về bình đẳng giới

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thúc giục cộng đồng hàng hải thế giới cần hành động mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực hàng hải, và đạt được một môi trường làm việc không có rào cản đối với phụ nữ trong lĩnh vực này, sau một năm hành động theo chủ đề hàng hải thế giới năm 2019 "Trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng hàng hải".

Khóa họp thứ 31 Đại hội đồng IMO (từ 25/11 đến 04/12/2019) đã thông qua Nghị quyết về "Bảo tồn di sản của chủ đề hàng hải thế giới năm 2019 và đạt được môi trường làm việc không rào cản cho phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải".

Nghị quyết kêu gọi các chính phủ, chính quyền hàng hải và ngành công nghiệp nỗ lực để vươn tới môi trường không có rào cản đối với phụ nữ, để tất cả phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, an toàn và không bị cản trở trong các hoạt động của cộng đồng hàng hải, bao gồm các hoạt động đi biển và đóng tàu.

Nghị quyết ghi nhận thông tin từ các phụ nữ tham gia vào ngành công nghiệp hàng hải ở các vị chí khác nhau trên thế giới cho thấy các rào cản và trở ngại vẫn tồn tại ở mọi cấp độ. Công việc hướng tới bình đẳng giới, bao gồm thúc đẩy môi trường an toàn cho phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải, vẫn chưa hoàn thiện và cần tiếp tục được theo đuổi.

Chính phủ, chính quyền hàng hải và ngành công nghiệp hàng hải cần cân nhắc các biện pháp để liên tục xác định và khắc phục những hạn chế hiện có trong tất cả các khía cạnh của ngành hàng hải, đặc biệt là việc tuyển dụng, thúc đẩy, đào tạo, xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật.

Nghị quyết khuyến khích chia sẻ các thực tiễn tốt nhất để đạt được bình đẳng giới. Đồng thời, nghị quyết cũng khuyến khích các nỗ lực trong việc thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu liên quan đến sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải, để thiết lập một nền tảng tạo ra các cơ sở, nhận biết các lỗ hổng, thông báo các chính sách nhằm loại bỏ các rào cản và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực này.

Phụ nữ ở làng chài Mũi Né - Ảnh: Lưu Ký

Nghị quyết cũng khuyến khích IMO và các cơ quan trực thuộc cân nhắc vấn đề bình đẳng giới, bao gồm cả việc thúc đẩy môi trường an toàn cho phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải và tích hợp những cân nhắc này vào công việc của các cơ quan liên quan thuộc IMO. Khuyến khích sự đối thoại cởi mở và sự tham gia rộng rãi hơn của các quốc gia thành viên IMO và các quan sát viên về bình đẳng giới trong các hoạt động của IMO.

Tạo ra một môi trường không rào cản cho phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải sẽ tạo thuận lợi cho việc đạt được mục tiêu số 5 “Bình đẳng giới” trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDG) của Liên hợp quốc từ năm 2015 đến năm 2030.

Chủ đề hàng hải thế giới năm 2019 của IMO là "Trao quyền cho phụ nữ trong cộng đồng hàng hải" đã giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới và nêu bật sự đóng góp quan trọng - chưa được tận dụng - của phụ nữ trong lĩnh vực hàng hải. Nhiều bên liên quan trong cộng đồng hàng hải thế giới đã nhiệt tình ủng hộ chủ đề này bằng các hành động thiết thực, lôi cuốn sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động hàng hải.

Trong suốt cả năm 2019, IMO đã làm việc với các bên liên quan khác nhau của ngành hàng hải để giúp tạo ra một môi trường mà phụ nữ được xác định và lựa chọn cho các cơ hội phát triển nghề nghiệp trong chính quyền hàng hải, cảng biển, cơ sở đào tạo hàng hải, .. và để khuyến khích đối thoại về bình đẳng giới trong môi trường hàng hải./.

Vũ Hải