HVS chào mừng năm mới và phát động an toàn năm 2023

Ngày 03/01, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai - Việt Nam (HVS) đã long trọng tổ chức “Lễ chào mừng năm mới và phát động thực hiện an toàn năm 2023” với sự tham gia của toàn thể CNV công ty.

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Tổng giám đốc Lee Jong Chan đã có bài phát biểu nêu rõ kế hoạch SXKD năm 2023 và những chính sách quản lý quan trọng của công ty. Với khẩu hiệu “Tăng doanh thu kinh doanh trên cơ sở an toàn và đóng thành công loại tàu mới”, Công ty đặt ra mục tiêu doanh thu 544 triệu USD, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, tăng năng suất 7%, đóng thành công tàu dầu 110 nghìn tấn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hài hòa và cùng phát triển.

Công ty sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng nơi làm việc an toàn và chất lượng cao; Đảm bảo khối lượng công việc ổn định; Đảm bảo tính lợi nhuận và khả năng cạnh tranh; Xây dựng hệ thống nền tảng để đóng 20 tàu/năm.

Tổng giám đốc  Lee Jong Chan phát biểu phát động năm an toàn 2023
Đại diện người lao động đọc quyết tâm thực hiện an toàn trong LĐSX

Nhằm đạt được mục tiêu này, Tổng giám đốc công ty yêu cầu thực hiện 4 khâu then chốt gồm: Thứ nhất: Hãy cùng nhau xây dựng nơi làm việc không có tai nạn, cho dù có việc gì xảy ra phải đặt an toàn lên hàng đầu. Năm nay, chúng ta phải cố gắng, nhất định đạt được mục tiêu 5 năm liên tục không xảy ra tai nạn nghiêm trọng và tỷ lệ tai nạn chỉ là 0,047% bằng cách xây dựng văn hóa an toàn từ sự tuân thủ những điều cơ bản và qui tắc. Thứ hai: phải đảm bảo công nghệ cốt lõi chỉ có tại HVS mới đảm bảo khối lượng hợp đồng. Thứ ba - hãy vượt qua khó khăn trước mắt bằng sự hòa hợp và cùng phát triển.

Tổng giám đốc bắt tay chúc mừng năm mới CNV-Lao động Công ty

Sau bài phát biểu của TGĐ là phần phát động an toàn năm 2023. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng phòng ATSK và ông Nguyễn Văn Bình - Nhóm trưởng, Phòng Vỏ lắp ráp đã thay mặt cho CNV công ty đọc lời quyết tâm và khẩu hiệu an toàn.

Nguyễn Thái Vũ - D.G.MGR