Hội nghị về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo của Bộ Giao thông vận tải năm 2024

Ngày 05/4, tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo của Bộ Giao thông vận tải năm 2024 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang.

Cùng dự với Hội nghị có Đồng chí Vũ Thành Trung - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính, Quản lý doanh nghiệp; Thanh tra Bộ Giao thông vận tải; các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng không Việt Nam; các trường đại học, học viện và các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT).

Về phía trường Đại học Hàng hải Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc các Phòng, Ban, Khoa, Viện có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang chủ trì Hội nghị

Hội nghị nhằm mục đích củng cố, phát triển các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo bồi dưỡng với quy mô và cơ cấu hợp lý; đáp ứng nhu cầu học của người dân, nhu cầu nguồn nhân lực ngành GTVT và các địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nhằm nâng tầm các cơ sở đào tạo của Bộ GTVT. Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan, đơn vị và các trường, học viện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 - 2024 và gắn với thực hiện đúng các quy định về phân cấp, phân quyền. Tăng năng lực đào tạo của các trường, trong đó tăng quy mô đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, phù hợp với năng lực của từng đơn vị.

Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Nguyễn Văn Nghĩa trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo năm 2023,
kế hoạch 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày Báo cáo tổng hợp đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo năm 2023, và phương hướng trong năm 2024. Báo cáo đã chỉ ra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 như các công tác: chỉ đạo, điều hành; sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch mạng lưới các trường, học viện trực thuộc Bộ; thực hiện tự chủ; tuyển sinh, đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, tài chính; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo;quản lý học sinh, sinh viên. Qua đây nêu bật những ưu điểm và một số tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam báo cáo tham luận tại Hội nghị

Hiện nay, Bộ GTVT có 03 trường đại học, 01 học viện, 01 trường nghiệp vụ và 11 trường cao đẳng trên khắp cả nước. Tại Hội nghị, đại diện các trường đại học, học viện, cao đẳng chia sẻ những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như những khó khăn còn gặp phải trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng giảng viên, việc thực hiện tự chủ tài chính.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cùng toàn thể đại biểu đã nghe báo cáo tham mưu của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Vụ Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp về những vướng mắc cũng như chiến lược dài hạn của các trường đại học, học viện, cao đẳng thuộc Bộ GTVT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích khối các trường đại học, học viện, cao đẳng đồng lòng, chung sức, vượt mọi khó khăn, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải giao phó và mong các trường, học viện sẽ vẫn tiếp tục nhiều hơn nữa để đạt được kết quả tốt hơn nữa. Từ đó, Thứ trưởng nêu bật một số điểm như:

Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ GTVT đã thực hiện tốt công tác tổ chức với bộ máy tinh gọn, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, không còn các trường trung cấp, sơ cấp. Các trường đại học và học viện đã tự chủ được phần chi thường xuyên và đây là kết quả rất tốt đẹp. Công tác tuyển sinh hàng năm đều tăng cao với đủ các loại hình đào tạo.

Không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên mà còn nâng cao tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị bởi lẽ đây chính là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thương hiệu, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục, từ đó quy mô đào tạo tăng cả về chất và lượng. Các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm học 2023 - 2024, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị, các trường, học viện bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ GTVT và các chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành; tập trung lưu ý triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; Chú trọng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; Chủ động đề xuất các cơ quan có thẩm quyền các cơ chế, chính sách cụ thể để phát triển nhà trường; Chủ động hội nhập quốc tế trong giáo dục; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá.

 Đại diện các trường đại học, học viện, cao đẳng báo cáo tham luận và thảo luận
Viện Chiến lược và phát triển Giao thông Vận tải, Vụ Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp báo cáo tại Hội nghị

Sau  4 giờ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo của Bộ Giao thông vận tải năm 2024 đã thành công tốt đẹp; mở ra hướng đi hữu ích, tạo hành lang pháp lý có hiệu quả cho các cơ sở giáo dục thuộc Bộ GTVT.

Trung Kiên