Hàng hóa qua cảng biển tăng trở lại

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, 10 tháng năm 2023, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đang có chiều hướng thay đổi tích cực.

Theo đó, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 624,559 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng hàng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 1%, nhưng hàng nhập khẩu đã tăng trưởng mạnh hơn, khoảng 5%.

Trong 9 tháng năm 2023, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 565 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng 3%. Trong đó, hàng xuất khẩu giảm 1%, đạt hơn 132 triệu tấn; hàng nhập khẩu tăng 5%, đạt hơn 165 triệu tấn. Hàng nội địa cũng tăng 3%, đạt hơn 264 triệu tấn và hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 2 triệu tấn tấn.

Sau nhiều tháng giảm, một số khu vực đã có sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng trở lại như Thành phố Hồ Chí Minh tăng 2,72%; Quảng Ninh tăng 4,8%; Hải Phòng tăng 0,8% so với cùng kỳ.

Một số khu vực có khối lượng hàng hóa tăng như Nha Trang tăng 16,86%, Nghệ An tăng 17%, Đồng Nai tăng 10%, Cần Thơ tăng 29%, Bình Thuận tăng 21%. Có những khu vực có hàng thông qua nhỏ như Đồng Tháp, Thừa Thiên – Huế lại tăng mạnh, lần lượt tăng 59% và 44,21% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có một khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua cao như Vũng Tàu giảm 2%, nhưng đây cũng là mức giảm thấp hơn so với các tháng trước.

Đối với khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển (tính theo Teus), tuy còn giảm, song mức giảm đã thấp hơn nhiều so với những tháng trước. Cụ thể, khối lượng hàng container thông qua cảng biển trong 9 tháng năm 2023 giảm 3% với cùng kỳ năm 2022, đạt 18,36 triệu Teus. Khối lượng hàng container thông qua cảng biển 10 tháng đầu năm 2023 cũng giảm khoảng 3%, ước đạt 20,29 triệu Teus.

Với hàng container, một số khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng như: Đồng Tháp tăng 68%, Quy Nhơn tăng 21,28%, Đồng Nai tăng 21%; Nghệ An tăng 10% cùng kỳ năm trước. Dù vậy, các khu vực có khối lượng hàng container thông qua lớn như Thành phố Hồ Chí Minh còn giảm nhẹ 3,7%, Vũng Tàu giảm 11%, Hải Phòng giảm 1,7%. Bên cạnh đó, một số cảng vẫn giữ được sản lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng tốt, tuy nhiên sản lượng hàng rời có phần giảm sút như cảng Sài Gòncó thể đạt được chỉ tiêu đề ra là trên 10 triệu tấn trong năm 2023, tăng 9% so với thực hiện của năm 2022.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng cho biết, thời điểm cuối năm, dù vận tải biển còn gặp nhiều khó khăn. Song, những kết quả cho thấy thị trường vận tải biển đang dần có những khởi sắc, tín hiệu tích cực hơn.

T.T