Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo

Ngày 08/5, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cán bộ đảng viên, nhân dân cả nước nói chung và cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Đóng tàu Hạ Long nói riêng đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại trong năm 2020.

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Nhiệm kỳ XVII (2015 – 2020), trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ Công ty Đóng tàu Hạ Long đã lãnh đạo đơn vị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh (SXKD) được giao. Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn; Khai thác, phát huy các thế mạnh, tiềm năng sẵn có; Giữ uy tín với khách hàng; Mở rộng thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm; Hợp tác tốt với khách hàng. chủ tàu trong và ngoài nước, đặc biệt là chế tạo các sản phẩm xuất khâuu cho đối tác SBA. Thương hiệu và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường được củng cố, tạo được niềm tin đối với khách hàng, ký kết thêm được nhiều hợp đông mới, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Đảng bộ công ty đã giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo trong doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Những kết quả đạt được đã khẳng định sự nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết nhất trí, sức sáng tạo, tinh thần phát huy nội lực của tập thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ) quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng phát triển, vững mạnh, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng” – đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh

Thường vụ Đảng ủy, Q,Tổng giám đốc Tổng công ty Cao Thành Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đoàn kết một lòng xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Tăng cường hoạt động mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo đủ việc làm cho 100% CBCNV-NLĐ; Phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp khó khăn thách thức ở phía trước, Đảng bộ Công ty Đóng tàu Hạ Long xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ lần thứ XVIII (2020 – 2025) vẫn còn nhiều thách thức và rất nặng nề. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cùng với truyền thống đoàn kết, luôn phát huy nội lực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ. Đảng bộ Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lân thứ XVIII của Đảng bộ, xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu tham gia Đại hội
Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty NguyễnTuấn Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty

Chia tay ủy viên BCH Đảng bộ không tái cử

Chí Dân