Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2022 Chi bộ CQVP Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Ngày 19/5/2020, Chi bộ cơ quan Văn phòng Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Chi ủy Chi bộ CQVP Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, đồng chí Hoàng Hùng đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ IV.

Theo đó, toàn thể Chi bộ đã luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp tàu thủy cũng như cập nhật, kế thừa được những thành tựu về khoa học công nghệ của ngành.

Bí thư Chi bộ Hoàng Hùng đọc báo cáo chính trị

Trong nhiệm kỳ IV, công tác Đảng của Chi bộ được đánh giá là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ với 100% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ; Các đồng chí trong cấp ủy đạt được danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV đã đưa ra; Là lá cờ tập hợp toàn thể đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đoàn kết, nhất trí thực hiện những yêu cầu của Đảng ủy Liên hiệp hội và hoàn thành những yêu cầu cơ bản của một tổ chức Chi bộ trực thuộc.

Đại hội cũng thông qua Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Ban Chấp hành chi bộ sau khi tập hợp các ý kiến tham gia của toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

CVP Đảng ủy, Ủy viên thường trực Ủy ban KT Trần Thị Hồng Ánh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Hoàng Hùng cũng nhấn mạnh: Là tổ chức Đảng trong cơ quan Hội, hơn nữa các đồng chí đảng viên của Chi bộ đều là lãnh đạo chủ chốt của Hội nên mục tiêu chính trị của Chi bộ Hội là mọi hoạt động của Chi bộ gắn liền và mang tính chỉ đạo với việc xây dựng Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Các đảng viên của Chi bộ phải coi việc hoàn thành công tác Hội chính là hoàn thành nhiệm vụ Đảng phân công. Lấy các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội II của Hội làm các chỉ tiêu để phấn đấu trong công tác.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí trong cấp ủy, đồng chí Hoàng Hùng giữ chức vụ Bí thư chi bộ Cơ quan Hội KHKT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

PV