Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/6/2020, tại Hà Nội, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đồng chí Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam và 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có 20% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động được quán triệt nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, của Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Bộ GTVT. 100% các chi uỷ, chi bộ các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương khoá XIII.
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam phát huy truyền thống đi trước mở đường của ngành GTVT, truyền thống 56 năm xây dựng và phát triển của Cục, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đăng kiểm Việt Nam chính quy, hiện đại, hội nhập quốc tế và phát triển; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam phấn đấu hàng năm đạt xếp loại hoàn thành trở lên; trên 70% chi bộ đạt hoàn thành tốt trở lên, trong đó có ít nhất 15% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc; không có chi bộ yếu kém; 70% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm kết nạp từ 15 đảng viên mới trở lên.

Đồng chí Lê Đình Thọ - Ủy viên TVĐU Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với những kết quả mà Cục Đăng kiểm đã đạt được, thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đăng kiểm phương tiện GTVT theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng đảng,...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục được bầu vào vị trí Bí thư Đảng ủy khóa mới. Đại hội cũng bầu ra 12 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch

 Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên
Thường vụ Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải trình bày báo cáo chính trị
Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ mới ra mắt
Lãnh đạo Bộ GTVT chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ mới Cục Đăng kiểm Việt Nam

P.V