Cục Đăng kiểm Việt Nam: Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

Trong buổi làm việc của đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã đánh giá cao công tác cải cách hành chính tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN)

Cục ĐKVN nỗ lực xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số

Ngay sau khi có chỉ đạo đẩy mạnh CCHC của Chính phủ và Bộ GTVT, tháng 4/2022, Cục ĐKVN đã thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính do đồng chí Cục trưởng Đặng Việt Hà làm trưởng ban. Với quyết tâm tạo chuyển biến trong toàn hệ thống đăng kiểm, lãnh đạo Cục ĐKVN đã trực tiếp phân công nhiệm vụ về chuyển đổi số và an ninh mạng; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; cải cách tài chính công…

Kết quả tới nay, kế hoạch CCHC năm 2022 đã được Cục ĐKVN hoàn thành đúng tiến độ, với 7 nhóm nhiệm vụ được quy định và phân công cụ thể đến từng đầu mối; triển khai các kế hoạch liên quan Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cùng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính Bộ GTVT làm việc với Cục ĐKVN

Liên quan tới cải cách thể chế, Cục ĐKVN đã xây dựng trình hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, cụ thể đã xây dựng trình Bộ trưởng Bộ GTVT ký, ban hành 5 Thông tư; trình Bộ trưởng Bộ GTVT 2 Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu phương tiện giao thông vận tải và Thông tư hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng điện.

Về công tác cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Cục ĐKVN đã niêm yết công khai TTHC và quy trình giải quyết thủ tục tại Cục và tại 100% đơn vị trực thuộc về quy trình đăng kiểm, biểu phí, hướng dẫn người dân, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng nhận phản ánh.

Về công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết một số TTHC, bộ phận Một cửa của Cục ĐKVN đã giải quyết 19.787 hồ sơ ; 19.676 hồ sơ, hoàn thành sớm và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,4%; Đã xây dựng đưa vào sử dụng 4 dịch vụ công cấp độ 4 chạy trên Cổng dịch vụ công của Cục.

Liên quan tới cải cách tài chính công, Cục ĐKVN sử dụng thống nhất phần mềm kế toán Effect để phục vụ công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc đã triển khai việc phát hành hóa đơn điện tử cho tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ đăng kiểm.

Cục ĐKVN đã áp dụng phần mềm Quản lý văn bản Cục ĐKVN gửi, nhận văn bản tử qua trục liên thông của Bộ để gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ, Tổng cục, các Cục và cơ quan cấp trên theo mã định danh.

Các đơn vị trực thuộc Cục ĐKVN đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trực tiếp thông qua chức năng gửi văn bản nội bộ, được phân quyền theo tài khoản người dùng trên hệ thống, sử dụng thiết bị ký số Token USB do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc soạn thảo và ký ban hành các văn bản gửi theo hệ thống gửi nhận văn bản quan trục liên thông.

Tới nay, Cục ĐKVN cũng đã hoàn thành xây dựng phần mềm áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính của Cục ĐKVN đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 (43 thủ tục) tích hợp với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Triển khai thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến song song với việc áp dụng phần mềm Một cửa điện tử của Bộ GTVT.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, Cục ĐKVN tới nay đã hoàn thành cơ sở dữ liệu phương tiện đăng kiểm, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục ĐKVN cũng là đơn vị đầu tiên của Bộ GTVT chủ trì soạn thảo Thông tư chia sẻ và kết nối dữ liệu phương tiện vừa được ký ban hành.

Bên cạnh đó, Cục ĐKVN đã kịp thời ban hành đầy đủ các Kế hoạch, Chương trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số tại Cục; số lượng thủ tục trực tuyến, mức độ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến/tổng số hồ sơ liên tục tăng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 51/51 thủ tục hành chính do khối cơ quan Cục thực hiện hiện đều được thực hiện thông qua Cổng Một cửa điện tử Bộ GTVT, đạt tỷ lệ 100%.

Từ những kết quả trên có thể thấy, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Cục ĐKVN có nhiều chuyển biến tích cực, các dịch vụ công hướng tới người dân và doanh nghiệp được chú trọng và phát triển. Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng được công khai, minh bạch nhanh chóng.

Để phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Cục ĐKVN kiến nghị cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về phương tiện, giúp các cơ quan liên quan có thể sử dụng nguồn dữ liệu thống nhất làm cơ sở để đối chiếu, sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện giải quyết TTHC; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công việc trên môi trường điện tử; các cơ quan quản lý cần có sự đồng thuận, chấp nhận kết quả chứng nhận điện tử  các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống điện tử trong các cơ quan nhà nước; xây dựng cơ chế, quy trình sử dụng, khai thác dữ liệu trên môi trường điện tử; hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, dữ liệu điện tử.

Tập trung thực hiên rốt ráo CCHC

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Bộ và các vụ Tài chính, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, tham gia đoàn công tác của Bộ GTVT đều đánh giá cao những kết quả mà Cục ĐKVN nỗ lực đạt được trong công tác CCHC.

Đặc biệt, đánh giá về nội dung chuyển đổi số, ông Phùng Văn Trọng - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT phân tích: “Tỷ lệ hồ sơ của Cục ĐKVN thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của Bộ đạt mức cao; Việc triển khai các phần mềm chuyên ngành được Cục thực hiện thường xuyên, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Hạ tầng kỹ thuật mới cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại đơn vị ở thời điểm hiện tại; chủ động triển khai các giải pháp về bảo đảm an toàn thông tin”.

Đồng tình với những đánh giá của thành viên trong đoàn công tác, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy Đánh ghi nhận nỗ lực của Cục ĐKVN và Cục Hàng hải Việt Nam về CCHC. Để có được thành quả này, Thứ trưởng cho rằng phải có sự chủ động vào cuộc của người đứng đầu đơn vị, nghiêm túc, quyết tâm thực hiện những mục tiêu đề ra.

 “CCHC là một trong những nội dung trọng tâm được Chính phủ, lãnh đạo Bộ yêu cầu tập trung thực hiện. Chính vì vậy, các đơn vị cần phải rốt ráo, thường xuyên cập nhật tiến độ, đánh giá kết quả bằng những dẫn chứng, định lượng cụ thể thuyết phục. Tới đây, Bộ sẽ đưa ra danh sách xếp loại, để biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt và nêu tên những đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ”, Thứ trưởng cho biết.

H.Ngân