Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Công ty

Vừa qua, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải (CNHH) Sài Gòn lần thứ XVIII Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội đã tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu và CNHH Sài Gòn luôn luôn kiên định và quyết tâm thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, bên cạnh những thách thức do thị trường vận tải tụt dốc gây ra, thị trường đóng mới và sửa chữa bị ảnh hưởng nghiêm trọng; hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nói chung cũng như của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và CNHH Sài Gòn (Saigon Shipmarin) nói riêng tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những khó khăn, vướng mắc tồn tại từ nhiệm kỳ trước chưa xử lý được triệt để như: Công tác tái cơ cấu tài chính chưa được thực hiện, công tác tái cơ cấu đầu tư tạm dừng tất cả các dự án, công tác thị trường tập trung vào lĩnh vực chính của Công ty là đóng mới và sửa chữa tàu,...

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Saigon Shipmarin nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo Đảng bộ Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy lần thứ III.

Trên cơ sở kế hoạch được giao và kết quả thực hiện các sản phẩm đóng mới, sửa chữa, Công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD trong các năm 2016 đến 2020 về doanh thu, sản lượng, tiền lương, chế độ chính sách, nộp ngân sách nhà nước. Công ty đã duy trì được sản xuất liên tục, đảm bảo công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ), trả lương và các chế độ chính sách khác đúng theo quy định và đảm bảo việc làm cũng như thu nhập của người lao động.

Ông Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc SBIC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, dự báo thị trường đóng tàu thế giới còn diễn biến khó khăn, phức tạp. Bệnh dịch và biến đổi khí hậu ngày càng tác động đến tình hình kinh tế thế giới. Dự báo mức tăng trưởng ngành đóng tàu chậm phục hồi sau năm 2021 - 2025, chỉ tương đương mức trung bình hàng năm. Việc cạnh tranh giữa các quốc gia đóng tàu, và ngay cả giữa các nhà máy đóng tàu ở trong nước ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn. Tình hình lao động thiếu hụt do chuyển dịch cơ cấu việc làm từ công nghiệp tàu thủy sang các ngành nghề dịch vụ khác diễn ra nhanh chóng. Trong triển khai tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) nói chung và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và CNHH Sài Gòn nói riêng trong giai đoạn tiếp theo sẽ ảnh hưởng nhiều mặt đến SXKD, đời sống cũng như tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty.

Tuy nhiên, Đảng bộ Saigon Shipmarin xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Đẩy mạnh tái cơ cấu công ty, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh vượt qua khó khăn; Công ty phát triển bền vững, phát huy vai trò đơn vị nòng cốt trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, thực hiện chiến lược biển Việt Nam.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và kinh nghiệm hơn 40 năm xây dựng và phát triển, toàn Đảng bộ và đội ngũ CBCNV-NLĐ trong Công ty Saigon Shipmarin tiếp tục đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương, chủ động nắm bắt thời cơ, vững tin vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu và CNHH Sài Gòn lần thứ VII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa Đại hội

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Tặng hoa chia tay và cảm ơn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Lê Hồng Quang

Nguyên Phong