Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: Hội nghị người lao động năm 2024

Ngày 26/3, Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

Ông Trần Mạnh Hà - Quyền TGĐ SBIC phát biểu tại Hội nghị

Đến dự có ông Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty; ông Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, ông Trần Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Trần Bá Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; đại diện Đảng ủy Tổng công ty, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty, cán bộ Công đoàn chuyên trách Công đoàn Tổng công ty và hơn 100 cán bộ công nhân viên, người lao động đến từ các Ban chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm, các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty.

Tại Hội nghị, NLĐ đã được nghe các báo cáo, giải trình của Lãnh đạo Tổng công ty, người sử dụng lao động, các Ban chuyên môn về các vấn đề liên quan đến Quy chế trả lương, thỏa ước lao động,...

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của các Ban chuyên môn có nội dung nâng cao chất lượng  thực hiện chuyên môn trong thời gian tới, và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 02 năm (2024 - 2026).

Ông Ngô Trường Giang - Chủ tịch CĐ Công ty mẹ phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Quốc Hưng báo cáo công tác kiểm tra nhân dân
Bà Trần Thị Phượng - Trưởng Ban TCCB báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Phượng - Trưởng Ban TCCB đã báo cáo kết quả triển khai họp tại các Ban/đơn vị và tổng hợp các ý kiến kiến nghị; Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Thỏa ước lao động tập thể; Những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Nội quy Lao động; Những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Quy chế phân phối tiền lương và thu nhập.

Ông Đinh Đức Thanh - Kế toán trưởng, Trưởng Ban TCKT công khai tài chính năm 2023
Ông Trần Mạnh Hà – Q.Tổng giám đốc TCT tặng hoa các đồng chí được bầu vào Ban Thanh tra nhân dân
nhiệm kỳ 2024 - 2026
Bà Nguyễn Hương Giang - UVBCH CĐ Công ty mẹ trình bày tham luận về phối hợp giữa CĐ và chính quyền trong việc
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV-NLĐ

Hồng Trâm