Công ty Đóng tàu Phà Rừng: Hạ thủy tàu chở hàng 6.500 Tấn “VIET THUAN QN-02” và đấu đà tàu dầu - hóa chất 13.000 DWT “YN01”

Ngày 12/10/2023, Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã làm Lễ hạ thủy tàu hàng 6.500 tấn “VIET THUAN QN-02” cho Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Quảng Ninh và Lễ đấu đà tàu dầu - hóa chất 13.000 DWT “YN01” cho chủ tàu Hàn Quốc.

 

Lãnh đạo Công ty Đóng tàu Phà Rừng và Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Quảng Ninh chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ hạ thủy 

Sau khi hạ thủy tàu hàng 6.500 tấn “VIET THUAN QN-02”, Công ty Đóng tàu Phà Rừng sẽ hoàn thiện trong khoảng thời gian 1 tháng và bàn giao cho chủ tàu để đưa vào khai thác.

Tàu hàng 6.500T - “VIET THUAN QN-02” hạ thuỷ thành công

Thông số kỹ thuật chính của tàu hàng 6.500 tấn “VIET THUAN QN-02”:

Chiều dài lớn nhất: 79,98 m

Chiều rộng lớn nhất: 16,80 m

Chiều cao mạn: 7,90 m

Mớn nước thiết kế: 7,0 m

Cấp tàu: VR-SB

Máy chính: 2 Diesel WEICHAI 6WH20LC1520-01

Định biên:   12 người

Lãnh đạo Công ty Đóng tàu Phà Rừng và chủ tàu Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm
tại Lễ  đấu đà tàu dầu - hóa chất 13.000 DWT - “YN01”

Cùng ngày, Công ty Đóng tàu Phà Rừng cũng tổ chức Lễ đấu đà tàu dầu - hóa chất 13.000 DWT “YN01” cho chủ tàu Hàn Quốc. Đây là con tàu đầu tiên trong loạt 5 tàu chở dầu/hóa chất 13.000 DWT mà Công ty đã ký hợp đồng đóng mới cho chủ tàu Hàn Quốc. Tàu được thiết kế bởi nhà thiết kế Hàn Quốc và phân cấp Đăng kiểm KR.

Thông số có bản tàu dầu/hóa chất 13.000 DWT  “YN01”:

Chiều dài toàn bộ: 128,6 m

Chiều rộng​: 20,4 m

Chiều cao mạn​: 11,5 m

Mớn nước​​: 8,7 m

 

Đấu đà tàu dầu - hóa chất 13.000 DWT - “YN01”

Lương Khắc Hạnh