Công ty Đóng tàu Nam Triệu: Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 10/6, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) lần thứ IV.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty Đóng tàu Nam Triệu đã hoàn thiện Đề án tái cơ cấu công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xử lý dứt điểm việc thoái vốn, giải thể, phá sản các đơn vị đủ điều kiện; Sắp xếp thu gọn cơ cấu tổ chức, cân đối lực lượng lao động phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả hơn so với thời gian trước.

Về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được chú trọng. Chế độ, nề nếp sinh hoạt Đảng của cấp ủy và chi bộ được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo và uy tín của tổ chức Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ được cải tiến, đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức song cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt và đảng viên giữ được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tâm huyết với ngành nghề, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cá nhân và đơn vị.

Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó bí thư thường trực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Tùng Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy SBIC, Phó Tổng giám đốc SBIC nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngành công nghiệp tàu thủy gặp nhiều khó khăn nên Công ty Đóng tàu Nam Triệu vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt được. Tuy nhiên, Công ty Đóng tàu Nam Triệu vẫn vững vàng, đồng lòng để vượt qua. Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, ghi nhận những thành tựu, thành công, sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Công ty Đóng tàu Nam Triệu.

Đại hội cũng đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, về sản xuất kinh doanh phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong đạt từ 5 – 7%, tăng cao năng suất lao động, giải quyết việc làm cho 100% số lao động hiện có, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định và từng bước nâng lên.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu hàng năm 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ: Đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo; Đẩy mạnh phong trào yêu nước; Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Công ty đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Tổng công ty trong thời kỳ mới.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Văn Hoài - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo
Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa Đại hội
Công đoàn và khối Quản lý kinh tế tặng hoa Đại hội
Đồng chí Bùi Danh Tuyên - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Công ty điều hành tham luận Đại hội

Ban Chấp hành mới ra mắt 
Lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh kỷ niệm
Công tác thi đua khen thưởng

P.V