Chùm ảnh Tết của Nhiếp ảnh gia Phạm Quốc Dũng

Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ
Xuân khắp mọi nơi, phú khắp nhà
Tân niên hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật vinh hoa phú quý lai
Trọn hiếu, vẹn tình Xuân bất tận
Chu ân, toàn phúc Tết vô song

(ST)