“Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”

Đây là chủ đề của hội nghị chuyên đề do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức chiều 16/4 tại Hà Nội nhằm tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị chuyên đề với sự tham dự của Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao cùng hàng trăm đại biểu là cán bộ, đảng viên thuộc Cơ quan VUSTA, các Hội thành viên, các Tổ chức khoa học công nghệ trong toàn hệ thống. KS Hoàng Hùng – Q.Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) đại diện Hội tham dự.

Báo cáo viên tại hội nghị là Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Học Viện CTQG Hồ Chí Minh.

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, “một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử” trong thế kỷ 20. Đó là thắng lợi rực rỡ của dân tộc Việt Nam anh hùng và cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn cầu, cổ vũ và góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội của nhân loại.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Viện trưởng
Viện Lịch sử Đảng Học Viện CTQG Hồ Chí Minh – Báo cáo viên tại hội nghị

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà cho biết, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc bị áp bức đã đánh bại cuộc xâm lược của một đế quốc hùng mạnh, đã giành lại độc lập cho dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày, đưa lại quyền dân chủ thực sự cho nhân dân”.  “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. Chính những điều đó đã khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 có giá trị lịch sử sâu sắc và mang tầm vóc thời đại to lớn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc bị áp bức đã đánh bại cuộc xâm lược của một đế quốc hùng mạnh, đã giành lại độc lập cho dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày, đưa lại quyền dân chủ thực sự cho nhân dân. Nhờ đó, đã tạo ra những thay đổi căn bản trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao,... cho cách mạng Việt Nam và mở đầu cho một thời kỳ mới, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng lớn nhất của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh chống Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Geneva về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương”; tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Toàn cảnh hội nghị

“Bảy mươi năm đã trôi qua nhưng những giá trị lịch sử sâu sắc và tầm vóc thời đại to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên, đã, đang và tiếp tục làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng phấn đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân trong công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay” - Đại tá, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà khẳng định.

P.V