CHI BỘ CQVP HỘI KHKT CNTT VIỆT NAM: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019

Ngày 20/12/2019, Chi bộ cơ quan văn phòng (CQVP) Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng thời đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2019.

Tại buổi họp, Đồng chí Hoàng Hùng - Bí thư chi bộ đã tổng kết công tác năm 2019. Năm 2019 là năm cuối
cùng thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội lần thứ 2 của Hội (2015 - 2020). Nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là đã giữ được vai trò lãnh đạo với Hội, liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ (KHCN) trong hệ thống Liên hiệp hiệp Việt Nam (LHHVN) và các tổ chức nước ngoài thực hiện việc tăng cường nâng cao năng lực về KHCN chuyên ngành như: Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, trình độ nghiên cứu khoa học (NCKH), thiết kế, công nghệ chế tạo,... với các nước có trình độ KHCN tiên tiến, hòa nhập được với khu vực và thế giới.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác cỉa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan chủ quản, Đảng ủy cấp trên để thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 cũng như các công tác khác dược phát huy, kế thừa những thành quả đã đạt được của năm 2019.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng Đảng cần thực hiện 5 nội dung trên tinh thần phát huy những truyền thống sẵn có và sáng tạo hơn để đạt được kết quả cao: Công tác tổ chức và xây dựng Đảng; Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi Bộ; Lãnh đạo xây dựng chính quyền; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Hội nghị cũng đã thống nhất Đại hội chi bộ lần 3 sẽ tổ chức vào Quí I/2020.


Hội nghị cũng đã nghe báo cáo hoạt động Hội VISIA năm 2019, phổ biến chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Kim Bảng và đồng chí Trần Hùng Nam.
Các Đảng viên của Chi bộ cũng đã thảo luận bổ sung báo cáo và phát biểu các ý kiến đóng góp nhằm xây dựng, phát triển Chi bộ đoàn kết, vững mạnh.

Chí Dân