Cảng Chân Mây có nhiều giải pháp để phát triển trong năm 2023

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả lãnh đạo và tập thể người lao động, Công ty CP Cảng Chân Mây đã vượt qua những trở ngại khách quan để đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong 10 tháng đầu năm 2022.

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 2.880.000 tấn, tăng 17,7% so với cùng kì năm 2021 (2.447.894 tấn), đạt 74,5% kế hoạch năm 2022. Tỷ trọng các loại hàng hóa chính qua Cảng cũng có sự thay đổi, nổi bật là sản lượng hàng cát trắng tăng 370,3% (257.400 tấn) so với cùng kỳ năm 2021, than đá tăng 49% (220.000 tấn) và các hàng khác tăng 40,7% (24.000 tấn).

Năm 2022, Cảng Chân Mây đã thực hiện xếp dỡ được 372 TEUs hàng container tính đến hết tháng 10/2022, đạt doanh thu 473 triệu đồng. Công tác xếp dỡ các chuyến hàng đầu tiên được tiến hành an toàn, nhanh chóng đạt yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

Năm 2023, hàng than và hàng dăm gỗ sẽ là hai mặt hàng chính với sản lượng lần lượt đạt 1.644.000 tấn và 1.500.000 tấn. Doanh thu từ than và dăm gỗ dự kiến đạt 133.000 triệu đồng, chiếm 55,9% tổng doanh thu năm 2023. Tiếp đến là mặt hàng cát, đạt khoảng 600.000 tấn và clinker đạt khoảng 300.000 tấn. Đặc biệt, mặt hàng quặng từ Lào được kỳ vọng là mặt hàng mới qua Cảng và đạt khoảng 200.000 tấn trong năm 202.

Để chuẩn bị cho sự phát triển trong năm 2023, Ban Lãnh đạo Cảng Chân Mây đã có nhiều cuộc xúc tiến thương mại. Đặc biệt, vào tháng 6/2022, đoàn lãnh đạo Cảng đã thực hiện chuyến khảo sát làm việc thành công tại một số tỉnh của nước Lào.
Sản lượng container xuất nhập qua Cảng năm 2023 dự kiến đạt 34.000 TEU, tương ứng doanh thu 26.723 triệu đồng (dự kiến 1 tuần sẽ đón 1 tàu nội xếp dỡ khoảng 260 container và 1 tàu ngoại xếp dỡ khoảng 320 container). Doanh thu các dịch vụ khác như cung ứng xăng dầu, dịch vụ cho thuê bãi hay vận chuyển sẽ tăng nhẹ vào năm 2023.

Năm 2023, Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục nâng cấp Bến số 1 và Bến số 2 đạt năng lực tiếp nhận tàu 70.000 DWT nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Cảng. Tiếp tục xúc tiến các dự án hợp tác đầu tư, tận dụng tiềm năng của các đối tác vào mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại Cảng.

Nguyên Phong