Các đơn vị thuộc VISA.S tham gia cứu trợ nhân dân vùng lũ miền trung

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” và tinh thần thiện nguyện để giúp đỡ bà con miền Trung đang khốn khó vì lũ lụt, các đơn vị thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy phía Nam (VISIA.S) đã cùng chung tay, giúp sức tham gia cứu trợ bằng những hành động cụ thể và thiết thực.

1. Công ty Du thuyền Ngựa Biển - GĐ. Nguyễn Tấn Hoàn
2. Công ty Biển xanh (Gotco) - GĐ. Trần Thị Chúc Ly


3. Công ty Đại Dũng - GĐ. Nguyễn Công Lỹ


4. Công ty Tân Viễn Đông - GĐ. Bùi Văn Công


 

Ngọc Thuận