Bước đi đầu tiên cho dự án giảm phát thải vận tải biển ở Châu Á

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và các Đối tác Quản lý môi trường biển Đông Á (The Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia - PEMSEA) đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho Dự án Giải pháp Xanh (the Blue Solutions Project) bằng cuộc họp khởi động được tổ chức vào ngày 28/6/2021.


Hơn 80 đại diện từ các cơ quan khác nhau của chính phủ các quốc gia và các bên liên quan quan trọng trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm các tổ chức tài chính, đã tham dự cuộc họp khởi động này.

Dự án này được tài trợ bởi tổ chức Sáng kiến Khí hậu quốc tế​​(the International Climate Initiative - IKI) của Đức, nhằm giúp các nước Đông Á và Đông Nam Á xác định các cơ hội để ngăn ngừa và giảm phát thải trong giao thông hàng hải phù hợp với các cam kết quốc gia, khu vực và quốc tế. Sau đó, các cơ hội này sẽ được tích hợp vào một dự án hỗ trợ kỹ thuật chính thức tập trung vào việc chứng minh các giải pháp tiềm năng.

Giai đoạn chuẩn bị của Dự án Giải pháp xanh sẽ bao gồm việc thảo luận với Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam - những nước có khả năng nhận được khoản tài trợ từ một dự án quy mô 15 triệu Euro nhằm mục tiêu giảm thiểu khí nhà kính và các phát thải ô nhiễm khác từ hoạt động hàng hải, tập trung vào cảng, tàu và vận tải trên bờ ra, vào cảng. Các mục tiêu giảm phát thải này sẽ đạt được bằng cách đánh giá đường cơ sở phát thải, xây dựng lộ trình quốc gia, đưa ra các giải pháp tiềm năng để cải thiện hiệu quả năng lượng và các quá trình được tối ưu hóa.

Dự án tập trung vào châu Á nhằm mục đích thúc đẩy sự chia sẻ, hợp tác tri thức trong khu vực và sẽ tham vấn với các quốc gia đối tác tri thức chiến lược là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Dự án cũng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư bổ sung và đồng tài trợ từ các bên liên quan khác bao gồm các tổ chức tài chính.

Dự án Giải pháp xanh IMO-PEMSEA có sự phối hợp với các dự án và sáng kiến ​​hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến khí nhà kính trong lĩnh vực hàng hải đang được triển khai khác của IMO như dự án IMO-Na Uy GreenVoyage2050, Dự án IMO-EU GMN, Dự án IMO-Hàn Quốc GHG SMART, Sáng kiến IMO-​​EBRD-WB FinSMART và sáng kiến ​​IMO-Singapore NextGEN.

N.H