3 công ty đóng tàu lớn của Hàn Quốc nhận được đơn đặt hàng trị giá 136 nghìn tỷ won

HD Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries và Hanwha Ocean, 3 công ty đóng tàu lớn của Hàn Quốc, đã tích lũy các đơn đặt hàng trị giá hơn 130 nghìn tỷ won. Các công ty đóng tàu này đang tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận và phát triển các loại tàu mới.


Tính đến hết tháng 6/2023, các đơn đặt hàng tồn đọng của 3 công ty này trong lĩnh vực đóng tàu lên tới 707 tàu và 106,1 tỷ USD (136 nghìn tỷ won). Chỉ tiêu này không bao gồm các đơn đặt hàng từ các lĩnh vực khác như hàng hải, nhà máy và động cơ. Khối lượng công việc đã tăng thêm 53 tàu và 17,3 tỷ USD (22 nghìn tỷ won) so với một năm trước.

Tính đến cuối tháng trước, HD Hyundai Heavy Industries đã đảm bảo khối lượng công việc gồm 442 tàu và 55,6 tỷ USD (71 nghìn tỷ won). Các đơn đặt hàng chưa thực hiện của Samsung Heavy Industries là 143 tàu và 26,4 tỷ USD (34 nghìn tỷ won), trong khi Hanwha Ocean đã có các đơn đặt hàng tích lũy cho 122 tàu và 24,1 tỷ USD (31 nghìn tỷ won).

Với lượng đơn đặt hàng dồi dào, các công ty này đều nhấn mạnh đến lợi nhuận. Họ có đủ đơn đặt hàng để nhận các tàu dự kiến ​​giao vào năm 2028 và không nhận các mặt hàng không có khả năng sinh lời. Đặt hàng có chọn lọc cũng dẫn đến giá tàu tăng. Chỉ số giá đóng mới từ Clarkson Research đã vượt quá mức cao lịch sử là 170.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiệm vụ đảm bảo lực lượng lao động đã trở nên khan hiếm khi các đơn đặt hàng chồng chất. Đây cũng là một gánh nặng khi các đơn đặt hàng tập trung vào các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và tàu container. Nếu điều kiện thị trường của các tàu này xấu đi, tình trạng hạn hán đơn hàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi phải có cơ hội mới. Hiện tại, trong số 707 đơn hàng tàu còn tồn đọng của 3 công ty đóng tàu, tỷ lệ tàu LNG (253 tàu, 35,8%) và tàu container (245 tàu, 34,7%) đều vượt quá 70%.

3 công ty đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc vẫn đang mở rộng tuyển dụng và tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các loại tàu thân thiện với môi trường. HD Hyundai Heavy Industries đang có những bước tiến trên thị trường tàu chạy bằng metanol, được coi là nhiên liệu thân thiện với môi trường thế hệ tiếp theo. Trong số 87 tàu chạy bằng metanol được đặt hàng trên toàn thế giới, HD Hyundai Heavy Industries đã đảm bảo hợp đồng xây dựng cho khoảng một nửa, tương đương 43 tàu. Samsung Heavy Industries và Hanwha Ocean cũng đang phát triển các tàu chạy bằng metanol, cũng như các tàu chở hydro và amoniac và các tàu chở carbon dioxide.

Vũ Minh Phú (Nguồn: Business Korea)